ไขความลับ Coding ทักษะใหม่แห่งอนาคต

Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 ร่วมกับ 42 Bangkok จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีภายใต้หัวข้อ Coding the Future :

ไขความลับ Coding ทักษะใหม่แห่งอนาคต

อนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ AI หรือซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานต่างๆ “Coding” กลายมาเป็นทักษะใหม่แห่งอนาคตที่เป็นทักษะพื้นฐานซึ่งจะใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นทักษะที่ทุกคนควรมี เพราะการเขียนโค้ดเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้