พูดภาษาอังกฤษจริตแบบสาย ฝอ

สัมมนาออนไลน์ “พูดภาษาอังกฤษจริตแบบสาย ฝอ
เรียนรู้โดยตรงจากกูรูและ Influencer ด้านภาษาอังกฤษ
กับเทคนิคพูดภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้เหมือนฝรั่ง
แอดบอกเลยว่าทุกๆคนจะได้เรียนรู้เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบจัดเต็ม