3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการเรียนออนไลน์ให้สนุกสุดปัง สำเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดย สถาบันกวดวิชา TOGETHER – “TOGETHER” กวดวิชายุคใหม่ พานักเรียนสอบติด ม.1 มาแล้วกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ โดย คุณวันวิการ์ รื่นสำราญ (ครูวัน) และ คุณชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์ (ครูน้ำ) เจ้าของสถาบัน TOGETHER – สร้างเวลาเรียนและเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเรียนออนไลน์ โดย คุณวันวิการ์ รื่นสำราญ (ครูวัน) และ คุณชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์ (ครูน้ำ) เจ้าของสถาบัน TOGETHER – การสร้าง Passion ไม่ให้หมดไฟในการเรียนออนไลน์ โดยอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล