3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล

Digital Health Skills: ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล – การบริหารพลังใจและพลังกายไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดย รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ – การบำบัดสุขภาวะกายและใจในยุคดิจิทัล” โดย ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล