บริษัท อีซอฟท์ เอดูเคชั่น จำกัด

เลขที่บูท D16

รายละเอียดบริษัท :

เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอังกฤษ เพื่อการศึกษาในประเทศไทย ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หลักสูตร MBA – ระยะเวลา 18 เดือน รวมถึงงานวิจัยทางธุรกิจ
– หลักสูตรทั่วไป (General)
– การตลาด (Marketing)
– การจัดการธุรกิจโรงแรม (Hospitality Management)
– การจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Management)
– การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
– การเงิน (Finance)
– ภาควิชาเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจบริหาร (BA) ระยะเวลา 3 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ (BA) ระยะเวลา 1 ปี (TopUp)

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://internationalcollege.ptu.ac.th/elementor-1090/

เฟสบุ๊ก: www.facebook.com/ESOFTThailand