บิทคับ อะคาเดมี

เลขที่บูท F04

รายละเอียดบริษัท :

บิทคับอะคาเดมี มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความพร้อมแก่คนไทย เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคดิสรัปชั่น พร้อมสร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้และความเข้าใจอย่างอิสระ เพื่อยกระดับคนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก เราพร้อมช่วยให้ทุกท่านมีความพร้อมทางด้านความรู้ทั้งในเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลของทั้งสอง ผ่านการเรียนรู้ทั้งคลาสรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อการเข้าถึงความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

การศึกษา การพัฒนาทักษะสมัยใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Web 3 การอบรม Workshop

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: whttps://www.bitkubacademy.com/thww.scghrsolutions.com

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/Bitkubacademy