บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย์ จำกัด

เลขที่บูท B08

รายละเอียดบริษัท :

TIPs TRAINING ACADEMY ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา และเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

“มืออาชีพด้าน Training Academy ส่วนของ Soft Skills/ Hard Skills/ Professional Skills
ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิด้าโพล ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.dhipaya-training.com

FB : Tips Training Academy
IG : tips.training.academy
line : @tipacademy