บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด

เลขที่บูท E12

รายละเอียดบริษัท :

สถาบันนานาชาติชีวาศรมพร้อมมอบการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้คุณเป็นนักบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี พร้อมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่เส้นทางใหม่ด้านสุขภาพและพลานามัย
ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี่ เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับการรับรองโดย Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology (CIBTAC) ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านมาตรฐานการศึกษาระดับสูงในด้านสุนทรียศาสตร์และการบำบัดแบบองค์รวม หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันนานาชาติชีวาศรมนำไปสู่วุฒิการศึกษาของ CIBTAC เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะต้องทำข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเฉพาะผู้ที่สอบผ่านในทุกด้านเท่านั้นที่จะได้รับประกาศนียบัตร CIBTAC ที่เป็นที่ต้องการในระดับสากล
ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี ยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมสปาไทย ซึ่งดูแลมาตรฐานและสวัสดิการทั่วไปของอุตสาหกรรมสปาในประเทศไทย

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หลักสูตรปกติต้องใช้เวลาเรียนและฝึกฝนระหว่าง 30 ถึง 90 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมหลังจากจบหลักสูตร 30 ชั่วโมง และใบรับรองวิชาชีพเมื่อจบหลักสูตร 60 หรือ 90 ชั่วโมง หลักสูตรอนุปริญญาประกอบด้วยสองถึงสี่หลักสูตรและต้องใช้เวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 120 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรอนุปริญญาและใบรับรองที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการไทย

หลักสูตรต่างๆ ของเรา

ตั้งแต่หลักสูตรสปาขั้นพื้นฐานไปจนถึงการฝึกอบรมการนวดแผนไทยขั้นสูง หลักสูตรของเราช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมสุขภาพและนำเทคนิคการรักษาของพวกเขาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

พื้นฐาน
การบำบัดความงาม
การนวดบำบัด
สุขภาพและพลานามัย
การทำอาหารเพื่อสุขภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : https://www.chivasomacademy.com/