บริษัท สมาร์ท-ไอ จำกัด

เลขที่บูท D12

รายละเอียดบริษัท :

เราให้บริการ จัดค่ายจิตวิทยาเชิงบวก ให้เยาวชน ระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เปิดบริการแบบ Public และ Private มีหลักสูตรให้เลือกกว่า 12 หลักสูตร

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

1 ค่ายพัฒนาวิธีคิด Growth Mindset Camp เป็นค่ายจากผลวิจัยระดับโลก เปิดสอนมากว่า 6,000 คน
2 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ 7 Habits Camp หลักสูตรลิขสิทธิระดับโลก

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.smart-icamp.com