พ่อสอนลูกให้ถ่ายรูป

เลขที่บูท F13

รายละเอียดบริษัท :

หลากหลายเทคนิค…จากมนุษย์พ่อ ครีเอทีพโฆษณาที่ชอบเรียนรู้จนข้ามผ่านการเป็นแค่นักคิดจนสามารถผลิตได้จบครบวงจร ทั้ง Photography และCinematography และนำเทคนิคที่มีมาเล่าผ่าน Content ในแบบย่อยง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก

ช่องทางการติดต่อ :

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/daddyphotographytips