มูลนิธิบ้านเด็กดี

เลขที่บูท F15

รายละเอียดบริษัท :

โครงการ Dream Story เพื่อ มูลนิธิบ้านเด็กดี จังหวัดเชียงใหม่

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

จัดกิจกรรมขายสินค้าที่ระลึก หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กกำพร้า และยังช่วยเหลือในอีกหลากหลายด้าน เช่น ข้าวสาร ยา การศึกษา อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงการสร้างที่พักอาศัยที่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก เพื่อส่งเสริมเด็กๆ มีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

ช่องทางการติดต่อ :

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/Dreamstoryry