บริษัท เอบีซี คลับ จำกัด

เลขที่บูท E15

รายละเอียดบริษัท :

บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรด้วยกลไกเกม และ ออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ ที่ใช้ได้ผลจริง

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ และ พัฒนาบุคลากร

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.clubpattana.com