บริษัท อินจีเนียส ซิมมูเลชั่น จำกัด

เลขที่บูท D14

รายละเอียดบริษัท :

Ingenious Simulation เราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ออกแบบหลักสูตรเกมจำลองธุรกิจในรูปแบบ Simulation-Based Learning ผ่าน Broad-Game และ Digital Tools ประยุกต์ใช้มาแล้วกว่า 50 เกม กับผู้เรียนหลายหมื่นคน ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทชั้นนำในไทย ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

‘ The Leader of Simulation-Based Learning ’
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หลักสูตร “Strategic Leadership” เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่ในรูปแบบเกมจำลองธุรกิจ
-ฝึกการคิด วางแผนเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง และ โอกาส รวมถึงเจรจาต่อรองเพื่อแสดงศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ
-เข้าใจถึงการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก Technology Disruption และ Change in Consumer Preference

เพราะผู้นำยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ต้องสามารถนำแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ไปปรับใช้ในการบริหารงาน และ ทรัพยากรบุคคลได้ นอกจากการสร้างผลกำไรให้กับองค์กรแล้ว (Strategic Acting) ยังต้องชนะใจคนรอบข้างได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย (Strategic Influencing)

โดยผู้เข้าอบรมจะได้คิด วิเคราะห์ เจรจา และ ตัดสินใจทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้
-กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร
-บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส
-เจรจาคู่ค้าอย่างสร้างสรรค์
-แบบประเมิน 360 องศา

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.ingenious-simulation.com