RobotLAB Thailand

เลขที่บูท C12

รายละเอียดบริษัท :

RobotLAB Thailand สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต่อยอดการศึกษา AI ROBOTICS และ CODING

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : https://www.robotlab.in.th/