บริษัท เลิร์นดู จำกัด

เลขที่บูท D13

รายละเอียดบริษัท :

LearnDo เราเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม Summer Camp สำหรับเด็กที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กๆ ในด้านต่างๆ ด้วยการผสมผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวในธรรมชาติและการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เกิดประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจ

เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ Nature Tech Explorers จะได้รับโอกาสในการสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่หลากหลายมีอยู่ทั่วโลก โดยอาจมีกิจกรรมเช่นการเดินป่าสำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศและภูมิประเทศ และการทดลองเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น การสร้างและโปรแกรมหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้ หรือการสร้างและการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในหลักการที่สำคัญของธรรมชาติและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

Nature Tech Explorers Camp ตอน สีสรรค์สร้างเทคโนโลยี, AI on the Beach , ปริศนาหุ่นยนต์แห่งกาลเวลา

กิจกรรม one day Trip และ กิจกรรม Summer Camp

รับจัด Private Camp

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://learndo.club

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/LearnDoClub/