บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด

เลขที่บูท B12

รายละเอียดบริษัท :

บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด  เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่ทำงานด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีประสบการณ์ และมีความชำนาญยาวนาน ก่อตั้งมาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2533 โดยจดทะเบียนครั้งแรกในนาม บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Overseas Ed” ทั้งยังเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ ปัจจุบันบริษัท ได้ขยายโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด (Overseas Ed Group  Ltd.) หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “โออีจี”

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, โครงการเรียนภาษาระยะสั้น, โครงการ Work and Travel, โครงการ Teach in Thailand

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.oeg.co.th