โรงเรียนภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย

เลขที่บูท G08

รายละเอียดบริษัท :

โรงเรียนภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2548 โดยอาจารย์ ดร.สยันต์ พรมดี เปิดสอนหลักสูตร เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานสถานศึกษารับรองโดยกระทรวง ศึกษาธิการ สภาการแพทย์แผนไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หลักสูตร วิชาชีพแพทย์แผนไทย (ประเภท ก)
1. หลักสูตรเวชกรรมไทย
2. หลักสูตรเภสัชกรรมไทย
3. หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย
4. หลักสูตรนวดไทย

และหลักสูตรนวดแผนไทยระยะสั้น

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: Www.ptvs.ac.th

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/pataravejsiam?mibextid=2JQ9oc