บราห์มา กุมารี สมาคม

เลขที่บูท G16

รายละเอียดบริษัท :

เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยเพื่อช่วยให้แต่ละคนได้สร้างสรรค์ชีวิตที่เป็นตัวตนจริงๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและการสร้างโลกที่น่าอยู่ผ่านบทเรียน กระบวนการ กิจกรรม workshop ที่หลากหลาย

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

อุปกรณ์ สื่อสร้างสรรค์เช่น วงล้อคุณธรรม วงพลังชีวิต หนังสือรู้สึกอิ่มเอิบ AWAKENING CARDS บัตรปลูกดอกไม้คุณธรรม กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ตรวจวัดสุขภาพอารมณ์

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: http://www.brahmakumaris.or.th/

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/baanpinthu