บริษัท เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส จำกัด

เลขที่บูท F08

รายละเอียดบริษัท :

โรงผลิตศิลปินและนักแสดง จากก้าวแรกสู่การเป็นมืออาชีพ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สนุกกับคอร์สเรียนเปียโน แบบใหม่ ง่าย เป็นเร็ว ผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับการเรียนกับคุณครู

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.teromusiccourse.com

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/teroperformancecourse